Zgłoszenia na tegoroczne zgrupowanie obozów Hufca zostały zamknięte.