Kadrę zgrupowania i poszczególnych obozów szczepów, stanowią doświadczeni instruktorzy Hufca ZHP Krzeszowice, wielokrotnie pełniący już funkcje wychowawców podczas obozów, kolonii i zimowisk. Na co dzień pracują wolontariacko jako instruktorzy, drużynowi gromad zuchowych i drużyn harcerskich Hufca. Wszyscy są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywali podczas licznych szkoleń kadry instruktorskiej ZHP.

 

Komendant Zgrupowania: hm. Bartosz Zawisza (tel.: 504 970 032)

 

Kwatermistrz Zgrupowania: phm. Agnieszka Kmiecik (tel.: 792 698 061)

 

Komendantka Obozu 4. Szczepu: pwd. Maria Adamska (tel.: 501 632 963)

 

Drużynowi i wychowawcy:
8. GZ – dh. Natalia Niemiec tel. 790 893 198
7. GZ – dh. Natalia Górecka tel. 661 669 685
9. GZ – dh Artur Piórko tel. 784 695 949
10. DH – dh. Karolina Bonarska tel. 501 790 227
12. DH – dh Ignacy Krzanik tel. 783 266 675
22. DH – dh. Oliwia Piekło tel. 537 190 401
32. DSH – pwd. Antonina Guzik- tel. 662 097 580
23. DHS – dh.  Zuzanna Zimnal tel. 694 297 741
dh Dawid Kozub tel. 888 745 552
pwd. Joanna Dudek tel. 787 311 837

 
Komendantka Obozu 13. Szczepu: phm. Agnieszka Piórko, agnieszka.piorko@czarna13.eu 662099666

 

Drużynowi i wychowawcy:

phm. Krzysztof Mitka – kwatermistrz krzysztof.mitka@czarna13.eu 662987304
phm. Joanna Krajcarz – szef programu joanna.krajcarz@czarna13.eu 506415125
pwd. Wojciech Bombel – drużynowy 49 DSH wojciech.dabek@czarna13.eu 602898686
dh. Aleksandra Gruba – drużynowa 44 DH aleksandra.gruba@czarna13.eu 794349162
dh. Gabriela Kołacz – drużynowa 33 GZ gabriela.kolacz@czarna13.eu 501236778