Przypominamy, że 31 maja upływa pierwszy termin zgłoszeń na Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Krzeszowice. Zgłoszenia złożone po 1 czerwca będzie obowiązywać wyższy koszt obozu w kwocie 1000,00 zł.